2011. augusztus 20., szombat

"Dicsérjétek az Urat és áldjátok..."


"Dicsérjétek az Urat és áldjátok,

És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.”


Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának zárósorait választottuk mottónak jelen kiállításhoz, mely az ember Isten felé való igyekvését szimbolizálja. A merített papíron látható Biblia-fordítások, vallásos szövegek által a keresztény ember hitének letisztulását, a vallás megszilárdulását és a keresztény műveltség egyre szélesebb körben való elterjedését követhetjük figyelemmel – hogyan lett a kolostorokban őrzött kultúrából a könyvnyomtatásnak, majd a magyar nyelvű fordításoknak köszönhetően immár a magyarság identitásához hozzátartozó, közösségi keresztény tudat.
A kiállítás második részében községünk, Ebes vallási életének kezdeteit és reneszánszát kívánjuk bemutatni. Az Árpád-kori Szent Miklós templommal már a XII. században volt Ebesnek szakrális központja, így a rendszerváltás után újjáéledő vallásosság nem volt gyökértelen – bizonyítja ezt az is, hogy 7 év leforgása alatt, példaértékű összefogással két templomot is emelt a közösség.

A merített papírokat készítette és a reprodukciókat nyomtatta:
Dr. János István és Szilágyi Péter
A kiállítást rendezte:
Eignerné Bartusz Andrea és János Judit

Hogyan készült ez a kiállítás?

Ezt a kiállítási anyagot néhai barátom, mentorom, Dr. János István (PhD) főiskolai tanár (Nyíregyházi Főiskola) álmodta meg. S nemcsak megálmodta, de döntő mértékben a létrehozása is az ő nevéhez fűződik. Én, mint egykori tanítványa, barátja menet közben kapcsolódtam be a képek elkészítésébe.

A papírkészítés hagyományos módját, a papírmerítés technikáját alkalmaztuk annak a felületnek az elkészítésénél, amelyre felvittük, vagyis számítógépről kinyomtattuk a képeket.
Így ötvöztük a hagyományos kézműves eljárást és a modern számítógépes technikát.
A téma adott volt, hiszen Dr. János István kiváló értője s oktatója volt a régi magyar irodalomnak, így a magyar bibliafordításoknak is. Kiállításunkkal azt szeretnénk érzékeltetni, hogy bibliafordításaink nemcsak a hitélet megtisztításában, elmélyítésében játszottak fontos szerepet, de általában véve a magyar művelődéstörténetben is kiemelkedő fontossággal bírnak.
E tárlat szép ötvözete hagyomány és modernség összefonódásának, valamint két barát együttgondolkodásának.
Állítson e kiállítás is méltó emléket egykori mentoromnak, akinek útmutatása nélkül nem tartanék ott, ahol most vagyok.

A kiállítást tisztelettel ajánlja az érdeklődő látogatók figyelmébe:

Szilágyi Péter