2012. január 20., péntek

"Sohsem bontottam ki utazó csomagom..."


Uzonyi Pál (1923-1986) tanyasi iskolaigazgató, tanító, festőművész, költő 1923-ban született Hajdúböszörményben. Földrajz-rajz szakos tanárként dolgozott Ebesen; a tanyai iskola igazgatói székét a község megalakulásának évében, 1952-ben foglalta el.
Elhivatott tanári pályafutása mellett alkotóművészként is jelentős tevékenységet fejtett ki. Képzőművészeti alkotásaiban - fafaragványaiban, festményeiben és grafikáiban - több technikával találkozhatunk. Míg faragványaiban inkább a népi motívum és formavilág jelenik meg, festményei realistának, időnként szürreálisnak mondhatók, nehéz emberi sorsokat jelenítenek meg.
Munkáit több önálló kiállításon mutatták be országszerte. Több mint 600 verset írt, melyek nyomtatásban a Dörmögő Dömötör, a Hajdú- Bihari Napló, a Nők Lapja vagy a Kisdobos lapjain jelentek meg.Művészi munkássága a 20. század nagy változásait örökítették meg, élete összefonódott Ebes község történetével, mely idén ünnepli községgé alakulásának 60 éves évfordulóját. A Széchényi Ferenc Tájmúzeum ezzel a kiállítással adózik Uzonyi Pál munkássága előtt. 


Képek a kiállítás megnyitójáról, 2012. január 23.2012. január 23.