2012. november 28., szerda

Ásatás Nagyhegyesen

A Nagyhegyes és Balmazújváros között épülő kerékpárút örökségvédelmi hatástanulmánya alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Irodája megelőző feltárást rendelt el a Nagyhegyes közigazgatási határában, a temetőtől észak felé, a Balmazújváros felé menő közút nyugati oldalán, a kerékpárút nyomvonalának egy kb. 300 m-es szakaszára. A felső humuszréteg eltávolítása során már látszott, hogy nagyon intenzív lelőhelyről, egy település részletről van szó, melyet azonban súlyosan megbolygatott az útalapozás, illetve a közút megépítése előtti út mentén elhelyezkedő egykori vízelvezető árok. A kerékpárút kivitelezését az Aqua General Kft. végzi, így a gépi és kézi munkaerőt is ők biztosították.
Munka közben 1.

Munka közben 2.

Dokumentálás

A felszín északi szakasza

  A lelőhely talajviszonyai a következőképpen alakultak: A kerékpárút nyomvonala teljes egészében egy faiskola területére esik, ezért a fölső réteg kb. 70-90 cm mélységű szántott humusz, amely alatt jelentkezik a világos sárga, agyagos altalaj, melyben egyértelműen látszottak a foltok. A felszín közepén mélyebb volt a humuszréteg, kb 150-180 cm. A humuszoláskor még állt a faiskola kerítése a nyomvonal közepén végig, ezért a munka ezen része lassan haladt, a gép a nyomvonal két vége felől a közepe felé haladva kezdte el a föld kitermelését. Ennek következtében a feltárási terület közepén (a legmélyebb részen) nem tudta kimarkolni a földet. Az első feltárási nap így azzal telt, hogy munkásaink a gép által otthagyott, kb. 10 köbméter földet kitermelték a felszínről. A bontást a felszín déli részéről kezdtük el, ahol régészeti korú objektumok nem voltak, csak a recens (illetve kb. '60-'70-es éveknek megfelelő betöltéssel rendelkező) vízelvezető árokba bontottunk bele több helyen, hogy a rétegviszonyokat tisztázzuk, és közben munkásaink a bontást megtanulhassák. A legérdekesebb lelet ezen a szakaszon egy réz 2 Ft-os volt. A felszín első 40 és utolsó 50 métere ilyen módon régészetileg érdektelen volt, ezért hamar vissza is temették. A közbülső, kb. 200 méteren előkerült objektumok egyelőre úgy tűnik, hogy mind a római császárkorból (Kr. u. 200-300 körül) valók. A lelőhely déli végén feltártunk két, ÉNY-DK irányú árkot, de ezek kora bizonytalan, mivel lelet nem volt bennük. Ugyanakkor értelmezhetők akár a település szélén fekvő vízelvezető árkoknak is. Az objektumok döntő többsége gödör, melyek általában méhkas formában lefelé kibővültek. A gödrök döntő többsége tárológödör lehetett elsődlegesen, némelyiknek az alját és oldalát végig kiégették a könnyebb tisztán tartás végett. Több gödör szolgált tűzrakásra, némelyikben több alkalommal is tüzet raktak (betöltésében több rétegben jelentkezett nagy felületű égésnyom). Voltak egészen nagy és mély, 4-5 m átmérőjű és 2 m mély gödrök is, ezek agyagnyerő gödrök lehettek, melyekből a házakhoz, kemencékhez szükséges tapasztásnak való agyagot bányászták ki. Az ásatás során előkerült egy kút, amelyet kb. 2,5 m mélységig bontottunk, de az alját nem találtuk meg. Munkavédelmi okokból nem vállaltuk a további bontást (átmérője csupán kb. másfél méter volt, a keskeny és mély kút omlásveszélyes lehetett volna). Betöltéséből jelentős mennyiségű patics, kemenceplatni- és tapasztástöredék került elő, amit a kút elszennyeződése után a környező házak építése, takarítása során dobálhattak bele. 

A kút bontása

A kút

A kút dokumentálása
Épület csupán egy került elő, ez is csak részben: a nyugati szelvényfalnál tártuk fel a félig földbe mélyített lakóházat és egy szelemen tartó oszlophelyét. Az épület gödre sekély volt, kb. 20 cm a nyesett felszíntől, ami azt jelenti, hogy a római császárkorban a járószint sokkal magasabban lehetett, legalább 30 cm-rel. 
A félig földbe mélyített ház gödre a cölöplyukkal

A lelőhely északi részén találtunk két önmagában álló oszlophelyet is, de ezeket - hozzájuk tartozó további oszlophelyek híján - nem tudjuk értelmezni. Az objektumokból napvilágra került leletek zömét a kerámia teszi ki. A római császárkori szarmatákra jellemző téglavörös és világos szürke, vékony falú, jellegzetesen besimított díszítésű tálak, hombárok, füles korsók és kézzel formált, vörösre és sötétszürkére égett fazekak kerültek elő. 

Asztali edény alj- és oldaltöredéke
Fazék alja és egy tárolóedény pereme

Füles korsó

A leletek másik nagyobb csoportját az állatcsontok jelentették. Ezekből a szokásosnál némileg kevesebb volt. Az egyik gödörben sikerült feltárnunk egy marha csontvázának egy részét is, a bordákat és csigolyákat (a lábak nem kerültek elő, a fej pedig valószínűleg a szelvényfal alá nyúlt). 

A marhacsontváz a félig kibontott gödörbenÁltalában elmondhatjuk, hogy kevés lelet került elő az objektumokból, de ennek több oka is lehet. A nagyjából 60 objektum közül nagyon kevés volt olyan, amelyet teljesen fel tudtunk tárni, jó részük valamelyik szelvényfal alá nyúlt be. A keleti szelvényfal alá benyúló objektumokat pedig (szinte kivétel nélkül) még az út alapozási árka is megbolygatta.
A feltárást Hága Tamara, a Déri Múzeum régésze vezette, részt vett továbbá Szilágyi Krisztián régész (Déri Múzeum, Debrecen), C. Kiss Ilona fényképész (Déri Múzeum, Debrecen), Szilágyi Máté geodéta (Déri Múzeum, Debrecen), a Széchényi Ferenc Tájmúzeumot pedig jómagam képviseltem.

Csendélet. Háttérben a fiúk már temetnek

János Judit
régész" Az ibafai papnak..."

Mindenki tudja, hogy hogy van a befejezés? Nos, igen: ...fapipája van". 
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum "Volt egy ember, meg egy pipa..." című időszaki kiállításához a fenti kis nyelvtörő segítségével kapcsoltunk múzeumpedagógiai foglalkozást kicsiknek és nagyobbaknak.
Benei Péter ebesi pipakészítő népi iparművész tárgyain keresztül ismerkedhetünk meg a különböző pipa típusokkal, díszítésükkel, elkészítésükkel. Szólások, közmondások elevenednek meg, s nyelvtörőkkel tornáztathatjuk elménket. S hogy a kályhától induljunk, megtudhatjuk, honnan származik a dohánynövény, kik szívták el a békepipát, mit neveztek "sátán füstjének". Végül pedig, akiknek kedve támad, plakátot is tervezhet!
Mindenkit hívunk és várunk!

2012. november 12., hétfő

„Volt egy ember, meg egy pipa...” - Időszaki kiállítás Benei Péter pipakészítő népi iparművész munkáiból


A Széchényi Ferenc Tájmúzeum immár második alkalommal ad helyet Benei Péter ebesi pipakészítő népi iparművész alkotásainak. Benei Péter 1946-ban született Berettyóújfaluban. Műszaki területen dolgozott, de a fa megmunkálása mindig is érdekelte. 1996-ban egy súlyos betegség következtében nyugdíjazták, a hosszú lábadozás alatt vette elő asztalosmester nagyapja szerszámait és mintadarabjait, aki kedvtelésből gyakran faragott fapipákat barátainak, ismerőseinek.
Az első pipákat csak saját magának, próbaképpen faragta meg, nagyapja munkáit mintául véve. Később néprajzos ismerőseinek buzdítására egyre többet készített ezekből a múltból visszamaradt tárgyakból.
Benei Péter tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, rendszeresen zsűrizteti munkáit, melynek révén 2009-ben elnyerte a népi iparművész címet. Pipái elsősorban nem a dohányzásról szólnak, hiszen sosem dohányzott; hanem arról a csodálatos folyamatról, melynek során egy gyümölcsfa göcsörtös ágából szemet gyönyörködtető (és alkalom adtán használható) dísztárgy alakul ki.
Egy ír közmondás mondja: „Csak pipázz csendben, hiszen nincs más a világon, mint a szél és a füst.” A pipázás szenvedélyében és a pipakészítés művészetében ugyanaz a hangulat köszön vissza: az elmélyülés, a csendes odafigyelés, a derűs befelé figyelés, amely a gyógyuláshoz és a művésszé váláshoz is hozzásegítette az alkotót. A faragványokban gyönyörködve az ember elcsodálkozik a tárgyak formáját és díszítését jellemző hihetetlen gazdagságon, kidolgozásuk aprólékosságán. 
Saját készítésű pipái mellett Benei Péter gyűjti is a különböző anyagból (porcelánból, agyagból, fából) készült régi pipákat, ezekből is látható jó néhány darab a tárlaton.

A kiállítást 2012. november-9-én nyitotta meg Kuncsik József, a Magyar Pipaszövetség  elnöke; a megnyitón a Csokonai Pipaklub tagjai tartottak bemutatót. A jó hangulatról az ebesi Piros Rózsa Népdalkör gondoskodott, akiknek ezúton is köszönjük a közreműködést!

A kiállítás megnyitón készült képek itt megtekinthetők: